מטבח מעוצב | פרפקטו
מטבח מעוצב

מטבח מעוצב

תחום עיצוב המטבחים שינה את פניו בעשרים שנים האחרונות מקצה לקצהאם בעברהתפיסה הרווחת הייתהשמלאכת הבישול נעשתה בחדר נפרדמבודדופונקציונאלי לחלוטיןכיום חללי המטבח והבישול שלנו הם חלק מחיי היום יום שלנוומהווים מקשה אחת יחד עם חלל האכילה וחלל האירוח והמגוריםאילו השפעות יש למטבח מעוצב על החלל המשותף?

ההשפעה הראשונהמטבח מעוצב נותן את הטון

מטבח מעוצבים מאכלס חלק ניכר בחללגווניובין אם שמרו על פלטת צבעים טבעיתבמרקמים עדינים או בין אם מוצעים בגוונים כהים ודומיננטיים יגדירו את החללוכפועל יוצא מכךישפיעו על האווירה כללית בועל מנת לשמר מראה הרמוניגם כאשר פלטת הצבעים דומיננטית במיוחד נדרש לשלב את גווני המטבח באביזרים השונים לרבות גוון הריהוטאביזרי הטקסטילכמו הכריותהוילונות והשטיחיםוכן בהשוואת גוון התאורה.

ההשפעה השנייהחלוקת החלל

בחללים מודרנייםאנו רואים יותר ויותרשמשטחי עבודה משמשים למטרות שונותת]קיד המבטח הוא לתחום את החללליצור חיץ בין אזורי בישול לאזורי עיבוד מזוןוזאת באמצעות איהמשמשבמקרים רביםגם כמשטח הסבה נוסף בביתאם לא העיקרידרך נוספת לבצע הפרדה בין חללים וליצור תחימה טבעיתחוסכת במקום ומשאירה את החלל פתוח היא באמצעות העמדת רהיטים עם הגב למטבח כמו שולחן קונסולה או גב של ספהוכמו כןהצבת פינת האוכל בין אזור האירוח לאזור הבישול.

ההשפעה השלישיתהתאמה תשתיתית.

ככללמטבח מעוצב ימוקם בסמוך לתשתית סניטציה מתאימהתשתית זו כוללת נקודות חיבור למים וביובלכן במקרים רביםקשה מאוד לנייד מטבח ממקום אחד לאחר בחללמעבר כזה בעת שיפוצים כולל צורך בהכרת תכנית המתאר של הדירהוהזזת קווים קיימיםולכן ברוב המקריםהמטבח נשאר במקומו הקבועוסביבו נוספים אלמנטים נוספים לרשות הדייריםתפיסת המטבח כמרכזי ומוביל בחללתסייע לדיירי הבית ליצור סביבת מגורים נוחה ופונקציונאלית יותר.

חברת פרפקטו שירותי שיפוצים כוללים עם ותק של למעל 30 שנהלקבלת ייעוץ בדבר עיצוב מטבחים צלצלו אלינו בטלפון072-33-80-505

לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסטלחץ כאן לעריכת טקסט

פרפקטו - אדריכלים בונים
טל' רב קווי - 072-33-80-505 
סניפים גבעתיים , מודיעין